Miasto Suwałki informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na nazwę miejskiego systemu roweru wpłynęło 336 unikalnych propozycji nazw, które w dalszej kolejności miały być przedmiotem głosowania w sondzie internetowej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę w wysokości 1 000 zł. Skala zainteresowania konkursem i liczba zgłoszonych propozycji uniemożliwiają czytelne przeprowadzenie głosowania internetowego.
 
W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie  procedury wyboru nazwy, zgodnie z którą preselekcji zgłoszonych propozycji dokona komisja złożona z przedstawicieli Rady Miejskiej, Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urzędu Miejskiego i Ośrodka Sportu i Rekreacji. 30 propozycji wybranych przez członków komisji zostanie poddanych głosowaniu internetowemu. Sonda internetowa i ostateczny wybór nazwy zostaną przeprowadzone w dniach od 9 grudnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.