Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Jakie są różnice między odzieżą ochronną i roboczą?

W przeciwieństwie do tego, co się czasem twierdzi, nie wszystkie ubrania noszone w pracy są uważane za odzież roboczą. Odzież robocza i odzież ochronna nie powinny być ze sobą mylone, ponieważ zachodzą między nimi znaczne różnice, jeżeli chodzi o przeznaczenie.

Co to odzież robocza?

Głównym celem odzieży roboczej jest zapobieganie zabrudzeniu lub uszkodzeniu własnej odzieży podczas wykonywania pracy. Może to być kombinezon, składający się ze spodni i kurtki. Ale czasami funkcją takiego ubioru jest identyfikacja spośród otoczenia. Może to być mundur dla osób pełniących funkcje publiczne (np. policjantów) lub standardowe ubranie, które jest zazwyczaj wymagane na danym stanowisku pracy.

Czym jest ubranie ochronne?

Odzież robocza i odzież ochronna nie mogą być ze sobą mylone. Odzież ochronna należy przede wszystkim do kategorii środków ochrony osobistej. Ubrania te zostały specjalnie zaprojektowane w celu ochrony pracowników przed bardzo specyficznymi zagrożeniami, jakie pojawiają się na danym miejscu pracy. Na tego typu odzież składają się także buty, okulary i słuchawki ochronne. Z kolei odzież sygnalizacyjna jest specjalnym rodzajem odzieży ochronnej, zaprojektowanej tak, aby osoba nosząca ją była dobrze widoczna z daleka.

Jakie kryteria spełnia odzież ochronna?

Odzież ochronna powinna być dostosowana do zagrożeń, którym należy zapobiegać na stanowisku pracy, bez konieczności samodzielnego ponoszenia zwiększonego ryzyka. Powinna być ona dostosowana do wymagań dotyczących wykonywania czynności przez pracownika oraz do obowiązujących warunków pracy. Powinna ona być dostosowana do wymiarów pracownika oraz być wykonana z materiału niealergicznego, odpornego na ścieranie i niedającego się rozerwać.

Czy odzież robocza i ochronna jest konieczna?

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do noszenia odzieży roboczej podczas swojej normalnej działalności. Ponadto, pracownicy, którzy są zobowiązani na swoim stanowisku do noszenia jednolitej lub standardowej odzieży ochronnej, są zwolnieni z obowiązku noszenia odzieży roboczej. W przypadku mundurów lub znormalizowanej odzieży roboczej charakterystycznej dla danego zawodu istnieją na ogół określone przepisy, które wszystko regulują.

Kto zapewnia odzież roboczą?

Jeśli odzież robocza jest obowiązkowa, pracodawca musi ją zapewnić bezpłatnie. Zasadniczo zajmuje się on również ich czyszczeniem i konserwacją (może jednak powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu), chyba że w umowie o pracę uzgodniono, że pracownicy sami będą konserwować swoje ubrania. W tym przypadku otrzymują oni zwrot kosztów. Odzież robocza jest udostępniana bezpłatnie, ale jej właścicielem jest dalej pracodawca.

Dlatego w zasadzie nie wolno nam zabierać tych ubrań do domu. Istnieją jednak wyjątki, zwłaszcza gdy nie ma stałego miejsca pracy, a odzież robocza nie może pozostać w miejscu pracy z powodów organizacyjnych. Należy również zapewnić, aby odzież robocza i ochronna  nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia pracownika i osób znajdujących się w jego bezpośrednim otoczeniu domowym.

Zobacz więcej

Więcej dowiesz się na stronie https://www.bhpnawigator.com.pl/ gdzie znajdziesz ubrania robocze i ochronne - dla każdego