Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Zakupiono 5 uli wielkopolskich 10-ramkowych z dennicą wysoką higieniczną plastikową z pełnym wyposażeniem, 5 kompletów odzieży pszczelarskiej oraz niezbędny sprzęt do  pozyskiwania i obróbki miodu.

Dotację na sfinansowanie zakupu w kwocie 10.000 zł otrzymał w ubiegłym roku Powiat Suwalski z budżetu Województwa Podlaskiego.

Uczniowie Zespołu Szkół będą mogli uczestniczyć w praktycznych lekcjach pszczelarstwa, poznają technikę hodowli pszczół, budowę ula, zwyczaje pszczół oraz sposób ochrony owadów zapylających w środowisku rolniczym. Zajęcia te w efekcie mają wzbudzać pasję pszczelarstwa wśród uczniów, a także zachęcić do zakładania własnych pasiek.