Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Prezentujemy protokoły z głosowań podczas Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbyła w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.