Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

482 uczniów z suwalskich szkół będzie mogło skorzystać z pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych. Otrzymają w sumie 251.229 zł a pieniądze będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do nauki zdalnej w szkołach.

Wspomniane stypendium szkolne przyznane będzie za okres wrzesień – październik 2020 r. i będzie udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Po otrzymaniu środków finansowych na konto bankowe Wnioskodawcy są zobowiązani do zrealizowania stypendium szkolnego na cele edukacyjne i posiadania imiennych faktur/rachunków potwierdzających wydatkowanie ww. stypendium na cele edukacyjne, w tym przede wszystkim na zakup: komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, drukarek, skanerów itp., a nawet dostępu do internetu.