Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Tegoroczna, XV Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak charakteryzowała się nowoczesną formułą, gdyż przesłuchania z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe odbyły się wyłącznie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo.

Z powodu pandemii  koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno zorganizowanie wydarzenia jak i udział w nim były w tym roku utrudnione. Tym bardziej jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu nadesłanych nagrań, z których jasno wynika, że chęci obcowania z folklorem muzycznym nie da się zamknąć ani ograniczyć nawet kwarantanną. Dziękujemy Wam za zaufanie i pragniemy podkreślić, jak trudnym zadaniem dla jury było wyłonienie zwycięzców z tak dobrych wykonań. Jury dnia 17 listopada br. w składzie: przewodniczący Mirosław Nalaskowski – muzyk folklorysta oraz członkowie: Emil Kulbacki - muzyk Suwalskiego Ośrodka Kultury i Barbara Cieśluk - Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Po wysłuchaniu 13 nagrań w 3 kategoriach wiekowych jury w w/w składzie postanowiło przyznać następne nagrody:

W kategorii wiekowej 6-9 lat:
I miejsce – Agacie Obuchowskiej i Darii Anzulewicz  z GOK w Rutce-Tartak,
II miejsce – Amelii Niedźwieckiej i Julii Wasilewskiej ze SP w Słobódce,
III miejsce – Sandrze Bordzio i Aleksandrze Kowalewskiej ze SP w Przerośli.

W kategorii wiekowej 10-12 lat:
I miejsce – Miłoszowi Bobrowskiemu ze SP w Słobódce,
II miejsce – Oliwii Andruszkiewicz z GOK Rutka-Tartak i Amelii Grygutis ze SP w  Słobódce,
III miejsce – Mai Biłbak ze SP Rutka - Tartak i Katarzynie Szlaszyńskiej ze SP w Słobódce.

Nagrody specjalne:
Nagroda specjalna za wykonanie utworu ludowego - Wiktorii Wawrukiewicz ze SP w Bakałarzewie.
Nagroda specjalna za wykonanie pieśni patriotycznej - Annie Rutkowskiej ze SP w Bakałarzewie.  

Wszystkie dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane drogą pocztową. Nagrody laureatom konkursu współfinansowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach, a patronat nad  XV Przygraniczną Paradą Piosenek Patriotycznych sprawował Starosta Suwalski Witold Kowalewski.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom oraz życzymy wszelkiej pomyślności w dalszych krokach na muzycznej ścieżce.