Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki


16 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w tj. ulicy Sejneńskiej i Kalwaryjskiej w Wiżajnach.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminę Wiżajny.

Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny Ejszeryszki Rutka Tartak będzie obejmował m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,  
- rozbiórka istniejącej podbudowy i wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,                                                                                        
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.

Długość przebudowanego odcinka – 1,231 km.
Okres realizacji zadania – do dnia 15.10.2021 r.
Wartość kosztorysowa projektu – 1 147 424,18 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 898 405,26 zł.
Kwota dofinansowania z RFRD – 445 842,49 zł.
Kwota dofinansowania Gminy Wiżajny –200 000,00 zł.