• W Regionalnym Punkcie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Suwałkach dziś jest granatowo za sprawą policjantów, którzy honorowo oddają krew. Większość dawców to osoby, które regularnie oddają krew. Nie zabrakło wśród nich też tych, którzy po raz pierwszy zdecydowali się podzielić cząstką siebie. Gest ten ma szczególne znaczenie dla zdrowia innych właśnie teraz, w czasie wakacji.