Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W sobotę (24 lipca) na Placu Marii Konopnickiej można było spotkać Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Łodzi, które wspólnie z firmą Compensa zorganizowało wydarzenie edukacyjno-rekreacyjne związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Organizatorzy akcji sprezentowali Miastu Suwałki defibrylator, który z rąk Tadeusza Zagajewskiego odebrał zastępca Prezydenta Suwałk Roman Rynkowski.

- Dziękuję Państwu za zorganizowanie tej akcji oraz wizytę w Suwałkach. Dzięki Państwu mieszkańcy Suwałk mogą poznać zasady obsługi defibrylatora, nauczyć się pierwszej pomocy oraz sprawdzić podstawowe parametry z zakresu swego zdrowia. Dziękuję bardzo za defibrylator, który zostanie umieszczony na ścianie Centrum Informacji Turystycznej w Parku Konstytucji 3 Maja – powiedział Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta Suwałk.

W programi wydarzenia znalazły się m.in. strefa edukacyjna (zabawowa) z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla dzieci, badanie wzroku (testy ostrości wzroku, postrzegania kolorów, odporności na olśnienie), pomiar ciśnienia, tętna, saturacji, poziomu cukru, możliwość sprawdzenia refleksu i reakcji osób po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych (alko i narkogogle) oraz masaż relaksacyjny.

Projekt jest częścią ogólnopolskiej kampanii "Bezpieczna Autostrada".