Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Gościem październikowego koncertu z cyklu Filharmonia Suwałk będzie Kamila Wąsik-Janiak, uzdolniona i nagradzana młoda skrzypaczka, znakomita solistka i kameralista. Usłyszymy m.in. III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 W.A. Mozarta oraz kompozycje H. Wieniawskiego. Solistce towarzyszyć będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod batutą Krzysztofa J. Kozakiewicza.

15.10.2021, godz. 19:00
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5

Bilety 30 zł KUP TERAZ >> lub w kasie SOK 
z Suwalską Kartą Mieszkańca zniżki do 50%
zamów transport door-to-door >>

Podczas jesiennej Filharmonii Suwałk zapraszamy na koncert klasyczny. Gościem październikowego spotkania będzie Kamila Wąsik-Janiak, uzdolniona i wielokrotnie nagradzana skrzypaczka, znakomita solistka i kameralista. Solistce towarzyszyć będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod batutą Krzysztofa J. Kozakiewicza. Usłyszymy m.in.  III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 W. A. Mozarta oraz kompozycje Henryka Wieniawskiego.

Kamila Wąsik-Janiak Skrzypaczka – solistka i kameralistka, pedagog. Studia uwieńczone dyplomem z wyróżnieniem ukończyła w klasie prof. Romana Lasockiego otrzymując Medal Magna cum Laude za wybitne osiągnięcia dla najlepszego absolwenta UMFC (2010). W roku 2018 uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych. W roku 2020 została uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Zwyciężyła w Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (2009) a w 2006 roku otrzymała z rąk przewodniczącego Jury prof. Zakhara Brona II nagrodę i nagrodę specjalną dla najlepszego polskiego uczestnika na X Międzynarodowym Konkursie im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Jest również laureatką m.in. 11. Internationaler Wettewerb für Violine w Kloster Schöntal (Niemcy).

Jako solistka koncertuje z orkiestrami większości polskich filharmonii, w tym orkiestrą Filharmonii Narodowej i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, z którą również zrealizowała nagranie archiwalne dla Polskiego Radia. Artystka dokonała wielu światowych prawykonań utworów koncertujących, kameralnych i solowych prezentując owe dzieła zarówno na scenach polskich jak i za granicą. W 2019 roku jej autorska płyta Violin with a difference została wydana nakładem wytwórni Chopin University Press. Płyty z jej udziałem zdobyły prestiżowe wyróżnienia takie jak Nagroda Akademii Fonograficznej Fryderyk 2017  oraz nagroda krytyków francuskich Les Orphees d’ Or – Prix de la SACD.

Od 2015 roku Kamila Wąsik-Janiak jest członkiem zespołu Hashtag Ensemble specjalizującego się w wykonawstwie muzyki najnowszej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na swojej macierzystej uczelni.


Wydarzenie odbędzie się w aktualnym reżimie sanitarnym, a jego uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych, m.in.: zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), używania płynu odkażającego dłonie, zachowania przepisowej odległości podczas przepływu na widownię i złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego, pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony SOK (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Szczegóły w Regulaminie imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury.

 

Patroni medialni koncertu: