Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Specjalista ds. rekrutacji – opis zawodu

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za planowanie i przeprowadzanie procesu rekrutacji w firmie. W zależności od polityki firmy czy wewnętrznej organizacji, proces ten może być bardziej lub mniej złożony. Specjalista ds. rekrutacji otrzymuje od kierownictwa wytyczne dotyczące braków kadrowych oraz wymaganych kompetencji. Następnie taki pracownik samodzielnie lub w zespole organizuje rekrutację – sporządza tekst oferty, umieszcza go w dostępnych miejscach, opracowuje szczegółowe kryteria i analizuje zgłoszenia. Z nich wybiera obiecujące osoby i przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne, poddaje je testom psychologicznym, testom oceny kompetencji i dokonuje w porozumieniu z kierownictwem stosownej selekcji.

Zaakceptowane osoby następnie poddane muszą zostać szkoleniom przystosowującym do pracy i z zasad BHP. Specjalista ds. rekrutacji musi o to zadbać, podobnie jak o program praktyk. Współpracuje z urzędami pracy czy agencjami pośrednictwa pracy. W niektórych firmach prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej na temat efektywnego dobierania personelu.

Specjalista ds. rekrutacji – wymagania na stanowisko

Konkretne wymogi zależą od każdej poszczególnej firmy, która ma swój dział kadr i rekrutacji. Najczęściej wymaga jest wyższe wykształcenie z zakresu HR, psychologii, socjologii, pedagogiki czy marketingu lub ekonomii. Mile widziane jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem i doborem kompetencji. Tego typu pracownik musi opanować przepisy prawa pracy, podstawy przepisów podatkowych i związanych z ubezpieczeniem społecznym. Nie bez znaczenia jest znajomość języków obcych, zwłaszcza w międzynarodowych przedsiębiorstwach. To zajęcie dla osób potrafiących zarządzać osobami, czasem i organizacją pracy. Potrafiących myśleć logicznie, analitycznie, a jednocześnie są komunikatywne i otwarte na znajomości. Co ważne, pracę tę z powodzeniem wykonywać mogą osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Specjalista ds. rekrutacji – warunki pracy

Praca ma zazwyczaj charakter biurowy, odbywa się w dziale kadr i często łączy się z innymi obowiązkami – zarządzanie już istniejącym personelem, działem księgowości i kadr. Sama rekrutacja przeprowadzana może być w siedzibie firmy lub terenowo – w jednym z oddziałów lub umówionych miejscach. Oprócz tego specjalista ds. rekrutacji udziela lub uczestniczy w licznych szkoleniach, lub konferencjach dotyczących prawa pracy, prawa podatkowego, HR i polityki kadrowej.

Specjalista ds. rekrutacji – zatrudnienie i zarobki

Tego typu stanowisko pracy organizują firmy, które potrzebują posiadać własny dział kadr i rekrutacji. Podobnie jak specjalista ds. rekrutacji może ją przeprowadzać w formie usługi dla takiej firmy. Pracuje wtedy w firmach outsourcingowych, związanych z doradztwem personalnym, w firmach szkoleniowych czy agencjach i urzędach pracy. Przeciętnie zarobki wynoszą między 2500 – 6000 zł netto.

Źródła wiedzy: