Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta SuwałkiDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

ORAZ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG


22 listopada 2021 r. w Bakałarzewie odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów.

W uroczystości otwarcia inwestycji Zarządowi Powiatu w składzie: Starosta Witold Kowalewski, Wicestarosta Artur Łuniewski oraz członek zarządu Andrzej Chlebus, towarzyszyli między innymi Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach Marek Dziatkowski, radni Rady Powiatu: Stefan Biłda, Wiesław Pietrołaj, Stanisław Szwengier.
Obecni byli wójtowie gmin z dr Tomaszem Naruszewiczem Wójtem Bakałarzewa na czele, współgospodarzem wydarzenia oraz przewodniczący Rady Gminy Bakałarzewo Grzegorz Kozłowski wraz z radnymi. W wydarzeniu tym uczestniczyli sołtysi wsi oraz mieszkańcy Bakałarzewa.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi obejmowała m.in.:
- wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR3 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;           
- wykonanie chodnika na całej długości drogi (2 km) dla pieszych o szerokości 2,0 m;
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1117B;
- przebudowę przepustów pod drogą i zjazdami;                        
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego;
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów.

Długość przebudowanego  odcinka – 2 km.

Wykonawcą było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o., z którym Zarząd Powiatu w Suwałkach 25 czerwca 2021 r podpisał umowę na łączną wartość zadania – 2 426 837,11 zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 243 864,56 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg około 1 200 000,00 zł. Droga ta pierwotnie wpisana na listę rezerwową w ramach RFRD, przyjęta została do realizacji i Powiatowi udzielono dofinansowania w ww. wysokości.

Droga powiatowa nr 1109B Bakałarzewo – Filipów została przebudowana za środki finansowe pozyskane z budżetu państwa.