Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach poznał oferty w przetargu związanym z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb Miasta na cały 2022 rok. Najniższa kwota zaproponowana przez oferentów to blisko 16 mln zł. To 70% wzrost i prawie tyle samo co Miasto Suwałki zapłaciło za zużycie prądu w ostatnich dwóch latach.

Do przetargu zgłosiły się trzy podmioty. Najwyższa  oferta wyniosła 18 983 612,72 zł, a najniższa 15 814 778,01 zł. 

W latach 2020 i 2021 Miasto Suwałki zapłaciło za prąd łącznie 18 356 370,03 zł (9 178 185,01 zł – rocznie).

Warto zauważyć, że dzięki wymianie oświetlenia ulicznego na światło LED zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2022 r. jest niższe od zapotrzebowania rocznego z umowy na okres 2020-21 r. co przekłada się na kwotę oszczędności w wysokości 1.276.496,46 zł.

Przy założeniu, że przetarg wygra firma z najniższą ofertą to i tak zaproponowana przez nią kwota jest wyższa o 5,84 mln zł od przyjętej średniorocznej wartości umowy z lat 2020-2021 dla całej grupy zakupowej składającej się z 49 podmiotów.

Koszt opłat za prąd wzrośnie od 1 stycznia 2022r. o 67,6%, co w skali miasta (oświetlenie uliczne, miejskie jednostki organizacyjne i spółki) przekłada się na wzrost wydatków dla samego Miasta Suwałki za prąd w wysokości ok 4,8 mln zł.