Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Prezentujemy protokoły z głosowań podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbyła się w środę (24 listopada) o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.