W niedzielę (22 maja) siostry Salezjanki w Suwałkach obchodziły 100-lecie istnienia swojego zakonu w Polsce.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele św. Wojciecha w której uczestniczyli m.in.: Roman Rynkowski zastępca prezydenta Suwałk, duchowieństwo, siostry Terezjanki, uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II.

Po mszy zaproszeni goście udali się do siedziby zgromadzenia sióstr gdzie zaprezentowano rys historyczny obecności Córek Maryi Wspomożycielki (siostry Salezjanki) na ziemiach polskich1922-2022 oraz krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek

Na prośbę  salezjan, którzy rozpoczęli pracę duszpasterską i wychowawczą w Różanymstoku, wykorzystując budynki istniejące po poprzednich właścicielach – dominikanach, Salezjanki przyjechały z Włoch do Polski i 8 listopada 1922 i zamieszkały w Różanymstoku k. Dąbrowy Białostockiej. Salezjanki - trzy Włoszki i trzy Polki rozpoczęły tu swą pracę od objęcia sierocińca. Dom  w Różanymstoku, stał się kolebką pracy duszpasterskiej sióstr salezjanek wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

W Suwałkach salezjanki pojawiły się w 1990 roku. Trzy siostry w budynkach przy ul. Sejneńskiej 10 w 1992 roku siostry rozpoczęły organizowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Stopniowo remontowano kolejne pomieszczenia przeznaczając je na sale lekcyjne, pracownie, internat, stołówkę. Pierwszą dyrektorką szkoły była s. Jadwiga Pruska. Jej wysiłkowi i zaangażowaniu szkoła zawdzięcza ramy organizacyjne i początek właściwej sobie tradycji. Dziś szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami (biologiczną, językową, komputerową, pracowniami zawodowymi), bogatym księgozbiorem, świetnymi warunkami pracy, a przede wszystkim wspaniałym gronem nauczycieli, cierpliwych i zawsze pełnych nadziei. Bogactwem szkoły są ludzie młodzi, pełni pasji życia, otwarci, gotowi stawić czoła trudnościom.