W dniu 24 maja, po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego, Pan Witold Kowalewski Starosta Suwalski, w obecności Pana Artura Łuniewskiego Wicestarosty Suwalskiego, w imieniu Zarządu Powiatu Suwalskiego wręczył Pani Marii Jolancie Gajda – Pstrzoch uchwałę powołującą na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.

Pani Dyrektor składamy życzenia pomyślności w kierowaniu Centrum oraz sprawowaniu pieczy nad dziećmi i młodzieżą, które przebywają w Domach Dziecka w Pawłówce.