10 września 2022 r. na terenie Gminy Rutka-Tartak zostały przeprowadzone VII Manewry Ratownicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego, w których uczestniczyło 13 drużyn z OSP w Przerośli, Wiżajnach, Raczkach, Szypliszkach, Bakałarzewie, Płocicznie, Potaszni, Jeleniewie, Nowej Wsi, Podwysokiem Jeleniewskiem, Smolnikach, Sadzawkach i Oklinach.

W uroczystym otwarciu wydarzenia udział wzięli: Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Kazimierz Urynowicz Wójt Gminy Jeleniewo oraz Piotr Sinkiewicz Wójt Gminy Rutka-Tartak.

Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności druhów OSP podczas akcji ratowniczej, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie zasad niesienia pomocy potrzebującym oraz integracja środowiska wśród strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto manewry mają na celu upowszechnianie wśród społeczeństwa idei oraz wiedzy o działalności ratowniczej strażaków ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ćwiczenia rozpoczęły się na placu w pobliżu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, gdzie omówiono założenia techniczno-organizacyjne manewrów. Następnie Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP przekazał druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokiem Jeleniewskiem, torbę z wyposażeniem medycznym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas zdarzeń, w których występuje zagrożenie życia i zdrowia.

Podczas trwania manewrów ćwiczący musieli realizować zadania w 7 różnorodnych sytuacjach (symulowanych zdarzeń) zlokalizowanych na prawie 50 kilometrowej trasie, wiodącej przez miejscowości Gminy Rutka-Tartak, takich jak:
- wycinka drzew – wypadek,
- pożar budynku mieszkalnego – osoba wewnątrz,
- wypadek drogowy – osoba zakleszczona,
- wypadek podczas prac rolniczych – kosiarka,
- osoba nieprzytomna w punkcie widokowym,
- zalanie domu – porażenie mężczyzny prądem,
- osoba tonąca.

Na każdej stacji sędziowie z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oceniali prawidłowe przeprowadzenie działań, m. in. dowodzenie, prowadzenie łączności, dobór sprzętu, działania gaśnicze, techniczne i medyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP, a także udzielali instruktażu dotyczącego poprawności wykonania zadania.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1 miejsce – OSP w  Raczkach,
2 miejsce – OSP w Bakałarzewie,
3 miejsce – OSP w Przerośli.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach  przy współudziale Urzędu Gminy i OSP w Rutce - Tartak oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suwałkach.

Zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach