Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konsultacje społeczne w celu podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia strategii promocji Miasta Suwałk do roku 2027 z perspektywą do 2030 r i serdecznie zaprasza do udziału w nich.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 14 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w formie zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Link do zarządzenia: https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-32-2023-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-promocji-miasta-suwalk-do-roku-2027-z-perspektywa-do-2030-r.html