RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


Ukończona inwestycja drogowa dotycząca przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1128 tj. ulicy Suwalskiej i Wierzbołowskiej w Wiżajnach, stanowiła jedną z 7 części zadania pn. “Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki”.


Zakres tej części inwestycji obejmował:
• przebudowę nawierzchni jezdni o szer. 6,0m-7,0m na długości około 2 km
• budowę jednostronnego chodnika długości ok 0,555km
• budowę zatoki parkingowej
• budowę i przebudowę zjazdów
• budowę kanału technologicznego
• zapewnienie prawidłowego odwodnienia jezdni

Przebudowana droga ułatwia dostęp komunikacyjny mieszkańcom gminy Wiżajny, w której znajduje się siedziba Gminy, Ośrodek Zdrowia, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, kościół  oraz liczne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. Ze względu na lokalizację w terenie o wysokich walorach turystycznych realizacja zadania znacząco wpłynie na wizerunek miejscowości, podniesie walory estetyczne oraz bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Będzie to miało istotny wpływ na rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wybudowany chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych udających się na cmentarz.   

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, z którą Powiat Suwalski podpisał umowę w dniu 25 maja 2022 r. na wartość 3 682 429,32 zł.

Inwestycja została dofinansowana Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Suwalski na całe zadanie pozyskał kwotę 17 575 000 zł.