Wniosek złożony przez Powiat Suwalski o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo – Kaletnik” znajdujący się dotychczas na licie rezerwowej został przyjęty na listę podstawową zadań powiatowych i gminnych, które otrzymają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok.

Planowany termin realizacji inwestycji: 04.2023 r. - 12.2023 r. Długość odcinka drogi do przebudowy 1,7 km. Wartość - 3 211 000,00 zł. Dofinansowanie 60 proc. - 1 926 600,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok Powiat Suwalski otrzymał dofinansowanie na realizację 5 inwestycji na łączną kwotę 13 263 000, zł.

Aktualności z dnia 07.02.2023: Lista dofinansowań inwestycji drogowych w powiecie suwalskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023