20 września 2023 Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Artura Łuniewskiego, podpisał umowę na montaż kotłów gazowych w budynkach stanowiących mienie Powiatu w Dowspudzie. Zmiana sposobu ogrzewania z drewna na gaz będzie zrealizowana poprzez wykonanie trzech kotłowni zasilających w ciepło budynek internatu, budynek szkoły oraz budynek kordegardy.
 
Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo EKO-PARTNER Leszek Wądołowski z Raczek. Wartość inwestycji to 1 087 658,19 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Do czasu zakończenia realizacji inwestycji obiekty w Dowspudzie ogrzewane będą z dotychczasowych kotłów na drewno zlokalizowanych w internacie Zespołu Szkół. Po wykonaniu nowych kotłowni stara kotłownia będzie zastąpiona kotłami na gaz, jednak nie będzie ona zdemontowana i pozostanie jako zapasowa forma zasilania obiektów w ciepło.