26 września br. w Zespole Szkół w Dowspudzie, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Arturem Łuniewskim Wicestarostą Suwalskim wręczyli 24 decyzje o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej w II semestrze roku szkolnego 2022/2023.
W gronie wyróżnionych znaleźli się: Karolina Kubrak, Cezary Grzegorz Grygo, Rafał Bokuniewicz, Jakub Kimera, Karolina Luiza Karolak, Fabian Masiewicz, Natalia Iwona Stankiewicz, Ewa Żuryńska, Natalia Późniak, Magdalena Szymczyk, Patrycja Hećman, Patryk Szumski, Patryk Żyżyk, Maciej Denert, Mateusz Duba, Kacper Cudnowski, Luiza Przekop, Magdalena Sokołowska, Bartosz Murzyn, Monika Konopko, Zofia Kapuścińska, Karolina Popowska, Urszula Szulc oraz Oliwia Śmiarowska.
Stypendia zostały przyznane ww. uczniom w jednorazowej kwocie po 1.000 zł na mocy uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
Serdecznie gratulujemy stypendystom znaczących osiągnięć w nauce oraz życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.