UM Suwałki informuje: Nadchodzi akcja szczepienia lisów z powietrza w regionie
Zbliża się ważna akcja profilaktyczna skierowana przeciwko wściekliźnie, która ma na celu ochronę zarówno dzikiej fauny, jak i bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. W dniach od 8 do 12 kwietnia, niebo nad naszym województwem będzie świadkiem zrzutów szczepionek dla lisów. To istotny krok w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby.
  1. Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie zostanie przeprowadzona w dniach 8-12 kwietnia.
  2. Szczepionki zostaną zrzucone z samolotów w czterech województwach, w tym naszym.
  3. Mieszkańcy otrzymali już stosowne alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  4. Dotyczy to województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz części kujawsko-pomorskiego.

Wścieklizna to jedna z najstarszych i najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych. Jej skutki dla zdrowia i życia zarówno zwierząt, jak i ludzi mogą być tragiczne. Dlatego też, tak ważne jest regularne przeprowadzanie akcji szczepień, które stanowią barierę ochronną przed rozprzestrzenianiem się tego groźnego wirusa. Zrzuty szczepionek z samolotów to efektywna i sprawdzona metoda dotarcia do jak największej liczby dzikich zwierząt na obszarach, gdzie kontakt z ludźmi jest ograniczony.

Realizacja tej akcji to nie tylko kwestia ochrony zdrowia publicznego, ale również troska o nasze dzikie populacje lisów, które są cennym elementem ekosystemu. Wszystkich mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności w dniach zrzutów i nie zbieranie znalezionych szczepionek, które są przeznaczone wyłącznie dla dzikich zwierząt. To ważne, aby każdy z nas przyczynił się do sukcesu tej operacji, mając na uwadze dobro wspólne.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzanej akcji, w tym zalecenia dla mieszkańców, zostały już rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To pokazuje, jak ważna jest koordynacja działań na różnych szczeblach administracyjnych oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania profilaktyczne. Ochrona przed wścieklizną to wspólne zadanie, które wymaga świadomości i współpracy wszystkich mieszkańców.


Opierając się na: UM Suwałki