UM Suwałki: Uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidów w Suwałkach
W naszym mieście odbyły się uroczystości związane ze Światowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, organizowane przez lokalny oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wydarzenie to, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej i walkę z dyskryminacją, przyciągnęło liczne grono uczestników oraz gości.
  1. Wydarzenie zorganizowano 11 kwietnia w Szkole Muzycznej I i II stopnia.
  2. Obchody te mają długą tradycję, gdyż są obchodzone od 1959 roku.
  3. Prezydent miasta zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
  4. Uroczystość uświetniły występy muzyczne uczniów szkoły oraz zespołu Sentimental Journey Band.

Uroczystości rozpoczęła przewodnicząca PZERiI, Krystyna Polkowska, która przypomniała o znaczeniu tego dnia w kalendarzu międzynarodowym oraz w naszym kraju. Podkreśliła, że obchody tego dnia są okazją do refleksji nad losami osób niepełnosprawnych oraz działaniami na rzecz ich integracji społecznej.

Prezydent Czesław Renkiewicz, w swoim przemówieniu podczas uroczystości, podkreślił: "Święto to ma uzmysławiać, że wśród nas jest bardzo duża grupa osób dotknięta stopniem niepełnosprawności. Tych osób przybywa i w naszym mieście jest ich ponad 7 tysięcy. Czasami bardzo łatwo rozpoznajemy jakąś dysfunkcje organizmu, ale bywa też, że na pozór nic nie dostrzegamy, a ta niepełnosprawność jest bardzo głęboka. Stąd też niezbędne i ważne są środki pomocowe m.in. z PFRON-u oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie", przypominając o znaczeniu wsparcia instytucjonalnego i społecznego dla tej grupy.

Artystyczną oprawę zapewniły muzyczne talenty z lokalnej Szkoły Muzycznej. Różyczka Poniatowska, utalentowana pianistka, oraz akordeonista Maciek Wawrzeniak, zaprezentowali swoje umiejętności, wnosząc radość i lekkość do tej poważnej okazji. Ponadto występ zespołu Sentimental Journey Band pod kierunkiem Mariana Szaryńskiego, złożony z muzycznych szlagierów z różnych stron świata, przyniósł uczestnikom wiele emocji i umożliwił chwilę zapomnienia o codziennych trudnościach.

Wydarzenie to stanowiło ważny moment dla naszej społeczności, przypominając o potrzebie empatii, wsparcia i aktywnego włączania się w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Jest to przesłanie, które warto pielęgnować każdego dnia, a nie tylko podczas dorocznych obchodów.


Według informacji z: UM Suwałki