Modernizacja dróg w Suwałkach: 42 mln zł na lepszy dojazd do pracy
W tym roku zakończy się istotna przebudowa dróg w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co przyniesie znaczące korzyści dla lokalnej społeczności i gospodarki.
  1. Zakończenie prac nad nowym układem drogowym planowane jest na 14 listopada 2024 roku.
  2. Przebudowa obejmuje nowe drogi i modernizację istniejących, co ułatwi dostęp do miejsc pracy w strefie ekonomicznej.
  3. Inwestycja otworzy blisko 60ha nowych terenów pod działalność gospodarczą.
  4. Projekt realizowany jest dzięki dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przebudowa infrastruktury drogowej wokół Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kluczowa nie tylko dla firm tam działających, ale również dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy. "Dzięki przebudowie tych dróg poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg otwierając nowe tereny inwestycyjne. Realizując tę inwestycję poprawimy dojazd do pracy dla tysięcy mieszkańców, którzy na co dzień pracują w zakładach zlokalizowanych w naszej strefie ekonomicznej," powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Prace nie ograniczają się jedynie do asfaltowania nowych dróg. Projekt obejmuje również budowę infrastruktury towarzyszącej, takiej jak kanalizacja, instalacje sanitarne, chodniki, parkingi oraz ścieżki rowerowe. Dodatkowo, cały obszar zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników. "Prace to oczywiście budowa sieci podziemnych: kanalizacji i instalacji sanitarnych, budowa dróg, chodników, parkingów dla pojazdów ciężarowych oraz pracowników firm, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia LED," wymienia Prezydent Suwałk.

Ta znacząca inwestycja jest realizowana w ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, co świadczy o ważności projektu dla rozwoju regionu. Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych i poprawa infrastruktury komunikacyjnej przyciągnie nowe inwestycje, co dynamizuje lokalną gospodarkę i otwiera nowe możliwości dla mieszkańców.


Źródło: Urząd Miejski w Suwałkach