Strażacy OSP zakończyli kurs podstawowy w Suwałkach
W minioną niedzielę zakończono intensywne szkolenie podstawowe dla strażaków ochotników z powiatu suwalskiego. Po trzech miesiącach wymagających zajęć, 26 uczestników przystąpiło do końcowego egzaminu, który obejmował zarówno teorię, jak i praktykę. Gratulujemy wszystkim nowym ratownikom OSP i życzymy powodzenia w przyszłych akcjach.
  1. Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ochotników.
  2. Egzamin odbył się 2 czerwca 2024 roku w godzinach 9:00 - 13:00.
  3. 143 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.
  4. Szkolenie przygotowuje do realnych działań ratowniczych.

2 czerwca 2024 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00, odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z powiatu suwalskiego. Szkolenie, które trwało trzy miesiące, miało na celu przygotowanie uczestników do skutecznego i bezpiecznego działania w różnorodnych sytuacjach ratowniczych.

W kursie uczestniczyło 26 osób, reprezentujących różne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W ciągu 143 godzin zajęć, przyszli ratownicy nabywali wiedzę i umiejętności w zakresie używania aparatów ochrony dróg oddechowych, bezpiecznego korzystania ze sprzętu, prowadzenia łączności radiowej, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym podczas przyjmowania śmigłowców.

Szkolenie miało za zadanie przygotować uczestników do działań w realnych zdarzeniach, w których biorą udział jednostki OSP. Po zakończeniu kursu, nowi strażacy są gotowi do podjęcia wyzwań, jakie niesie za sobą służba w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia szkolenia i życzymy zadowolenia oraz satysfakcji z pełnionej służby. Do zobaczenia na akcjach!


Według informacji z: PSP Suwałki