Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wspólnie ze Skarbnikiem Miasta Wiesławem Stelmachem we wtorek (2 kwietnia) podpisali umowę z firmą PGK Gołdap, która wygrała przetarg na gruntowną modernizację ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do Placu Marszała Józefa Piłsudskiego. Inwestycja polegająca na całościowym przełożeniu kostki granitowej z wykonaniem nowej podbudowy będzie podzielona na 3 etapy i zakończy się pod koniec października tego roku. Prace pochłoną 730 tys. zł.
Podjęta decyzja o przełożeniu kostki wzdłuż całej jezdni z jednoczesną wymianą podbudowy oraz ułożeniem kostki w tzw. łuki rzymskie ( tak jak na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego) spowoduje, że zginą nierówności oraz wyboje na całym odcinku. Ułożenie kostki w łuki rzymskie powoduje, że kostka lepiej przylega do siebie oraz nie powstają tak duże szczeliny między nią. Zostaną one wypełnione mieszanką piaskowo cementową.
By jak najmniej utrudnić ruch wzdłuż ul. Kościuszki podjęto decyzję by całe zadanie podzielić na 3 etapy. Pierwszy z nich musi zakończyć się do 30 czerwca. Wykonany ma być odcinek ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki. Po organizacji Suwałki Blues Festivalu ma być wykonany odcinek od ul. Mickiewicza do wyniesionego przejścia dla pieszych. Tu prace mają zakończyć się do 15 września. Do końca października ma być gotowy cały odcinek ul. Kościuszki.
W ramach inwestycji nie będzie przekładana kostka na parkingach oraz chodnikach. Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie jezdni.
O dokładnych terminach związanych z zamknięciem poszczególnych odcinków ulicy Kościuszki mieszkańcy Suwałk będą informowani za pośrednictwem ogłoszeń prasowych oraz miejskiego systemu SMS.