Od dnia 8 kwietnia 2019 r. planowany jest strajk nauczycieli w jednostkach oświatowych. Informujemy, iż w sytuacji rozpoczęcia strajku zgodnie z zapowiedziami, opieka nad uczniami w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w Suwałkach zostanie zapewniona. Przedszkola będą pracować bez zakłóceń.
W przypadku wątpliwości i ewentualnych pytań, osobą do kontaktu jest pani Katarzyna Aneszko – podinspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr tel. 87 563 57 24.