Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

8 maja 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Starosta Suwalski – Witold Kowalewski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – Kamil Czarniawski uczestniczyli w konferencji regionalnej „Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas konferencji wręczone zostały statuetki i dyplomy wyróżnionym powiatowym urzędom pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach wyróżniony został przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii Migracje za efektywną obsługę pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018 roku.     

Osoby, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy otrzymały odznaczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodę Primus in Agendo, czyli pierwszy w działaniu z rąk sekretarza stanu ministerstwa - Krzysztofa Michałkiewicza odebrała była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Teresa Dzienuć.

Nagroda jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddanej postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.