Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Podczas prac budowlanych jedną z najważniejszych czynności jaką trzeba wykonać, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć budynek przed wilgocią, jest izolacja fundamentów. Szczególnie ważna jest izolacja starych fundamentów Należy dobrze zabezpieczyć ściany przed wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, dlatego hydroizolacja piwnicy jak i hydroizolacja fundamentów to bardzo istotna kwestia podczas budowy domu lub jego remontu. Jeżeli zależy nam na tym, aby dobrze wykonać izolację ścian fundamentowych czy izolację starych fundamentów. To należy wykonać zarówno izolację pionową jak i izolację poziomą. Jeżeli na długie lata trzeba zabezpieczyć fundamenty - izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonana z największą starannością i dokładnością. 

W jaki sposób pozbyć się wilgoci?

Jednym ze skutecznych sposobów na zabezpieczenie budynku przed wilgocią jest odpowiednio wykonana izolacja pozioma fundamentów, jak i izolacja pionowa. Do tego celu należy zatrudnić ekipę odpowiednio doświadczonych pracowników budowlanych, ponieważ to od ich pracy będzie zależał efekt końcowy prac budowlanych.

  1. Izolacja pionowa jest wykonywana na całej powierzchni fundamentów od zewnętrznej strony. Izolacja pionowa wykonywana jest od ściany parteru i na styku ściany fundamentowej i ławy. Jeżeli w nowym budynku zależy nam na izolacji poziomej, to niezbędne jest pozwolenie na budowę i obecność inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane. Izolacja pozioma jest bardziej pracochłonna i wymaga większych nakładów kosztów. 

  2. Izolacja pionowa jest łatwiejsza w instalacji, a materiały potrzebne do jej założenia są ogólnodostępne. Nie warto jednak oszczędzać na materiałach do wykonania izolacji przeciwwilgociowej, należy inwestować tylko w materiały najwyższej jakości. Dlatego warto skonsultować się z doradcą, który pomoże w doborze odpowiednich materiałów lub powierzyć zakup fachowcom, którzy wykonują prace budowlane. Izolacje pionowe lekkie są wykonywane wtedy, kiedy budynek postawiony jest na gruncie przepuszczalnym. Izolacje pionowe średnie stosuje się wtedy, kiedy istnieje możliwość podniesienia poziomu wody gruntowej powyżej powierzchni fundamentów.

Niezwykle ważne jest to, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek metody dokładnie osuszyć i przygotować powierzchnię do dalszych prac. Osuszenie można wykonać również metodą termoiniekcji, elektroosmozy czy przewietrzenia. Zarówno metoda termoiniekcji jak i elektroosmozy są kosztowne i możliwe do przeprowadzenia tylko przez odpowiednio przeszkolonych do tego pracowników. Izolacja piwnicy jak i izolacja przestarzałych filarów powinny być wykonane z najwyższą starannością, aby przyniosły zamierzone efekty na wiele lat. 

Skuteczne sposoby na zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią

Działanie wody

Właściwie przeprowadzona izolacja przeciwwilgociowa fundamentów chroni budynek przed wodą gruntową. Jeżeli izolacje przeciwwilgociowe zostaną wykonane w niewłaściwy sposób, mogą pojawić się problemy, które będzie trudno zlikwidować. Zawilgocone ściany mogą doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, które są groźne dla życia mieszkańców budynku. Mogą prowadzić do problemów z drogami oddechowymi czy astmy. Jeżeli izolacja pionowa ścian fundamentowych zostanie przeprowadzona niestarannie, to wilgotne ściany nie będą dawały odpowiedniego ciepła w budynku. Co spowoduje wzrost opłat za ogrzewanie. Źle wykonana izolacja piwnicy może spowodować jej zalanie i konieczność osuszania. A co za tym idzie również innych kosztownych i pracochłonnych prac remontowych.