Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Miasto Suwałki wprowadza po raz kolejny propozycje wsparcia dla suwalskich przedsiębiorców, którzy z powodu wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Wiosną minionego roku podczas pierwszego lockdown`u wprowadzono w naszym mieście Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców. Dzięki pomocy samorządu przedsiębiorcy z Suwałk zaoszczędzili w 2020r. łącznie 1,6 mln zł oraz skorzystali z możliwości odroczenia bądź rozłożenia na raty opłat na łączną kwotę 7 mln zł.

W związku z wprowadzonymi w ubiegłym roku ograniczeniami w prowadzeniu wielu gałęzi gospodarki postanowiono, że również w tym roku suwalscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc i wsparcie Miasta.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach prowadzący miejskie targowisko podjął decyzję, że właściciele stoisk otrzymają 25% zniżki na opłatę czynszu w styczniu i lutym 2021r. Ma to związek z wprowadzonymi przez Rząd RP ograniczeniami wywołanymi pandemią koronawirusa. Ulga nie będzie dotyczyła osób handlujących w branży spożywczej i chemicznej.

Ponadto jeszcze w styczniu Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk zaproponuje Radnym Rady Miejskiej przyjęcie specjalnej Uchwały, która zwolni z opłaty podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, których branże najmocniej dotknęły wprowadzone ograniczenia działalności gospodarczej.