Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W minioną niedzielę (12 września) w Parku Konstytucji 3 został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Kulinarny Sąsiedzi Przy Stole. W tym roku wydarzenie przygotowano wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Suwałkach, a na talerzach dominowała kuchnia ukraińska. Rozdano również nagrody w konkursie Prezydenta Suwałk „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.

Gośćmi wydarzenia byli Bronisław Komorowski były Prezydent RP wraz z małżonką Anną.cy.

W konkursie kulinarnym  rywalizowały trzyosobowe drużyny kucharskie reprezentujące Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach, Stowarzyszenie Litewskich Lokalnych Grup Rybackich oraz Suwalską Spiżarnię (Podlaski Szlak Kulinarny).

Był gulasz, bogracz, barszcz, śledzie, pokaz kulinarny mistrza Mikołaja Reya, były warsztaty kulinarne z udziałem uczniów Zespołu Szkół nr 4 i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. 

Na deser, żwawe przeboje folkowo-rockowe wykonał olsztyński zespół Horpyna.

„Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”
Tradycją stało się, że Piknikowi „Sąsiedzi przy stole” towarzyszył finał konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”, organizowanego od 1996 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. W tym roku odbyła się XXV edycja tego konkursu. Wyróżnieni zostali w nim mieszkańcy, którzy sadzą kwiaty i dbają o wygląd balkonów, ogródków przydomowych, przyblokowych, zieleń na terenach zakładów pracy, placówek oświatowych, a od ubiegłej edycji także działkowcy. Z roku na rok grupa osób, które „pamiętają o ogrodach” się powiększa. W pierwszej edycji do konkursu przystąpiło 12 osób. W 2021 roku były to 184 osoby. Każdy z nich otrzymał za udział w konkursie talon za 100 zł i książkę o tematyce ogrodniczej, a najlepsi talony o wysokości od 250 do 750 zł do suwalskich sklepów ogrodniczych. Łączna kwota nagród to 27.100 zł.

Zwycięzcom i uczestnikom gratulował Czesław Renkieiwicz, Prezydent Miasta Suwałk. 

- To dzięki Państwu nasze miasto jest bardziej zadbane i kolorowe - mówił Prezydent Suwałk. - Wkładacie dużo pracy i pomysłów, żeby Wasze ogródki i balkony prezentowały się jak najpiękniej, a my wszyscy z tego korzystamy. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w konkursie. 
Za pracę włożoną w organizację konkursu od początku jego istnienia prezydent podziękował też Jolancie Tamie, pracownikowi Zarządu Dróg i Zieleni.  
Komisja przyznała następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
▪ Balkony, tarasy
I miejsce - Bożena Ruszewska
II miejsce – (ex aequo) – Wiesława Wilczewska, Katarzyna Krukowska, Dorota Słabińska, Anna Chmielewska, Barbara Łukaszewicz
III miejsce (ex aequo) - Janina Szczerbowska, Irena Krzywicka, Ewa Sztorc, Halina Racka, Edyta Szafranowska

▪ Zieleń na terenie placówek oświatowych
I miejsce – Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Putry 4B
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej, ul. Kościuszki 126
III miejsce – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, ul. Sejneńska10

▪ Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych
I miejsce - Alicja Klucznik
II miejsce – Janina Suchocka
III miejsce (ex aequo) – Janina Siwicka, Zofia Ben Brahim, Bożena Baszłaminow

▪ Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej
I miejsce – Krzysztof Kiersztyn
II miejsce – Małgorzata Szałaj
III miejsce (ex aequo) – Hanna Ferenc, Dorota Szczodruch

▪ Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni do 1000m2
I i III miejsca – nie przyznano
II miejsce (ex aequo) – Zakład Produkcyjno-Usługowy „ART” , Zdzisław Bziom, ul. Rzemieślnicza 10, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Nie Po Drodze”, ul. Chopina 6A

▪ Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni powyżej 1000m2
I miejsce – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54
II i III miejsca – nie przyznano

▪ Ogrody działkowe
I miejsce – Małgorzata i Krzysztof Makarewicz - Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwing”
II miejsce – Renata Kucharska, Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka”
III miejsce – Dariusz Mazurkiewicz, Rodzinny Ogród Działkowy im. M. Konopnickiej
Trzy fdotakowe nagrody rzeczowe ufundowało Centrum Ogrodnicze "Ilex". Trafiły one do: Krystyny Puzy, Mariana Naruszewicza i Marka Popowskiego.  

Na scenie w parku odznaczenia zasłużonym działkowcom wręczyli też członkowie Polskiego Związku Działkowców, którzy byli współorganizatorami pikniku. Najlepszym gratulowali Andrzej Bojko - Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców oraz Paweł Podleśny, Przewodniczący Kolegium Prezesów suwalskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jednocześnie prezesa ROD im. Jaćwingów.