„Napływy” i „odpływy” bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku kształtowały się następująco (stan na koniec miesiąca)

- styczeń 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 505 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 294 osoby, wyłączono z ewidencji 208 osób, w tym 101 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 555 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano  273 osoby, wyłączono z ewidencji 224 osoby, w tym 133 osoby z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 571 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 422 osoby, wyłączono z ewidencji 406 osób, w tym 189 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 498 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 217 osób, wyłączono z ewidencji 290 osób, w tym 160 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 343 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 189 osób, wyłączono z ewidencji 344 osoby, w tym 209 osób z tytułu podjęcia pracy;
- czerwiec 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 208 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 265 osób, wyłączono z ewidencji 400 osób, w tym 203 osoby z tytułu podjęcia pracy.
- lipiec 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 151 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 295 osób, wyłączono z ewidencji 352 osoby, w tym 159 osób z tytułu podjęcia pracy.
- sierpień 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 142 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 297 osób, wyłączono z ewidencji 306 osób, w tym 134 osoby z tytułu podjęcia pracy.
- wrzesień 2021 – ogółem zarejestrowanych było 2 062 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 381 osób, wyłączono z ewidencji 461 osób, w tym 274 osoby z tytułu podjęcia pracy.
- październik 2021 – ogółem zarejestrowanych było 1 997 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 336 osób, wyłączono z ewidencji 401 osób, w tym 214 osób z tytułu podjęcia pracy.
- listopad 2021 – ogółem zarejestrowanych było 1 980 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano  295 osób, wyłączono z ewidencji  312 osób, w tym 170 osób z tytułu podjęcia pracy.
- grudzień 2021 – ogółem zarejestrowanych było 1 977 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano  265 osób, wyłączono z ewidencji  268 osób, w tym 168 osób z tytułu podjęcia pracy.