Podsumowanie pracy Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach w 2021 r. pod względem: wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz otrzymanych zgłoszeń budowy na terenie powiatu suwalskiego:

  • Wydano 552 decyzje o pozwoleniu na budowę
  • Wydano 8 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • Otrzymano 562 zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.