Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Franciszkańskiej, które zrealizuje miejska spółka ZBM TBS. Pierwszy z sześciu planowanych budynków, w których łącznie powstanie ponad 300 mieszkań powinien być gotowy pod koniec przyszłego roku. Znajdą się w nim 53 mieszkania na wynajem, które z czasem będzie można wykupić.

Szczegóły przedstawili podczas spotkania z dziennikarzami: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Jarosław Lebiediew, Prezes Zarządu ZBM TBS w Suwałkach.

- Będzie to oferta skierowana do ludzi młodych, którzy nie posiadają własnego „M”. Budownictwo w Suwałkach rozwija się bardzo dobrze. Nowe osiedla powstają w każdej części Suwałk – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk ZBM TBS jest spółką, którą powołano po to by uzupełnić ofertę deweloperów i skierować ją do ludzi mniej zamożnych – dodał Prezydent Suwałk.

Budynek roboczo nazwany „A” będzie obiektem dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym z 5 i 6 kondygnacjami nadziemnymi. W każdej klatce znajdzie się winda. W piwnicy budynku zlokalizowany został otwarty garaż z 43 miejscami postojowymi. 32 miejsca postojowe znajdą się na zewnątrz (ogółem 75 miejsc postojowych dla mieszkańców). Wszystkie 53 mieszkania będą w tzw. stanie wykończonym „pod klucz”. Będą to mieszkania 1,2,3 i 4 pokojowe o zróżnicowanej powierzchni od 28 do 71 m2.

Blok zostanie wybudowany na działce, która stanowi własność ZBM TBS, a została przekazana Spółce w formie aportu przez Miasto Suwałki 31 grudnia 2015 roku.

- Jest gotowy projekt Uchwały Rady Miejskiej, który trafi pod obrady Radnych już w styczniu. Uchwała określi zasady naboru przyszłych najemców mieszkań. Planujemy by nabór rozpocząć pod koniec lutego i zakończyć go miesiąc później. To atrakcyjna oferta dlatego też myślę, że zainteresowanie będzie duże – mówił Jarosław Lebiediew, Prezes Zarządu ZBM TBS w Suwałkach.

Na realizację tego budynku Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat przyznał Miastu Suwałki wsparcie finansowe w wysokości 4.442.918 zł. Wcześniej na ten sam budynek Miasto pozyskało z Krajowego Zasobu Nieruchomości kwotę 1.196.000 zł 

– Te dwa źródła finansowania pozwolą obniżyć koszty realizacji spółce i przyszłym najemcom, którzy będą musieli partycypować w koszcie ich budowy na poziomie 20-30%  – mówił Prezydent Suwałk – Dodatkowo w tym roku planujemy przebudować ulicę Franciszkańską. Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta – dodał Czesław Renkiewicz.

Z przyszłymi lokatorami będą zawierane umowy najmu. Na wniosek najemcy, po upływie 5 lat obowiązywania umowy, będzie można dokonać jej przekształcenia w umowę najmu instytucjonalnego z prawem dojścia do własności. Wyodrębnienie mieszkania na własność /sprzedaż/ nie będzie mogła nastąpić wcześniej niż po upływie 15 lat od dnia zakończenia budowy.

W sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, wpłacona przez najemcę partycypacja w budowie lokalu mieszkalnego będzie zwracana przez ZBM TBS, po jej rozliczeniu w sposób określony w przepisach prawa.