Podsumowanie pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach w 2021 r. pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów oraz wydanych uprawnień.

W 2021 r. zarejestrowano ogółem  4.985 pojazdów, dla porównania w 2020 r. – 4.504 pojazdy, czyli o 481 pojazdów więcej, w tym 198 samochodów   nowych ( w 2020 r. – 220 samochodów nowych). Liczba pojazdów sprowadzonych z zagranicy  w 2021 r. - 608, w roku 2020 r.- 593 pojazdy, czyli na podobnym poziomie.  Zarejestrowano 10 pojazdów na tablice indywidualne, w roku 2020 - 17 pojazdów.     

W 2021 r. wydano 1133 praw jazdy mieszkańcom powiatu suwalskiego ( w 2020 r – 1005 praw jazdy), a 132 kierowcom  zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, głównie z powodu jazdy po spożyciu alkoholu, co w stosunku do roku 2020, w którym cofnięto 94 uprawnienia stanowi dość znaczny wzrost. W 2021 roku zatrzymano 262 dokumentów prawa jazdy, w tym  za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym zatrzymano  20  praw jazdy, za przekroczenie 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 14 praw jazdy.

Wydział Komunikacji w 2021 roku rejestrował pojazdy i wydawał uprawnienia do kierowania pojazdami na bieżąco i bez zakłóceń.
Podsumowanie pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach w 2020 r.