22 maja 2022 roku mimo padającego od rana deszczu, przy krzyżu przydrożnym we wsi Śmieciuchówka, gm. Przerośl spotkały się zespoły ludowe z naszego powiatu. Okazją ku temu był już siedemnasty Koncert Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach wspólnie z Wójtem Gminy Filipów, GOKiS oraz Parafią w Pawłówce, pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego oraz patronatem medialnym miesięcznika diecezjalnego "Martyria".

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona przez księdza Andrzeja Opanowskiego proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Pawłówce w intencji dobrych plonów, Zespołów Ludowych oraz mieszkańców Gminy Przerośl. Starym, śpiewanym w dawnych czasach przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, i tym współczesnym pieśniom Maryjnym przysłuchiwali się mieszkańcy Śmieciuchówki oraz okolicznych wsi.

Na uroczystość przybyli dostojni goście: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Zieliński wraz z małżonką Lilianną. Powiat Suwalski, podczas uroczystości, reprezentował Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski i Rafał Konrad Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach. Włodarze Powiatu oraz Marcin Brzozowski Wójt Gminy Przerośli złożyli podziękowanie księdzu proboszczowi za pomoc w organizacji koncertu oraz modlitwę. Wyrazy wdzięczności przekazali także mieszkańcom Śmieciuchówki za udział w uroczystości, za poczynione prace na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, a uczestniczącym w koncercie zespołom za występy i propagowanie tradycji śpiewów majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

W śpiewach majowych uczestniczyły następujące zespoły: Pogranicze, Znaroku, Bakałarz, Rospuda, Uwrocie, Wigranie, Przeroślaczki, Kapela Onegdaj, śpiewaczka Pani Ewa Kuprewicz, Przeroślaki, Szeszupiaki, Szeszupa i Jezioranki.