Pani Paula Amelian-Bagińska, na co dzień adwokat, od 1 września 2022r. pełnić będzie funkcję Rzecznika Praw Ucznia. W poniedziałek (4 lipca) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wręczył jej powołanie na to stanowisko.
 
- Cieszę się, że zgodziła się Pani objąć tę funkcję. Gratuluję i liczę na dobrą współpracę z samorządem oraz suwalską młodzieżą, której interesy będzie Pani reprezentować – powiedział w trakcie spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
 
O powołanie Rzecznika Praw Ucznia interpelował Radny Adam Ołowniuk z klubu „Łączą nas Suwałki”, który zwrócił uwagę, że uczniowie powinni mieć osobę, do której będą mogli zwrócić się z każdą sprawą, dotyczącą szkoły, osobę, która zawsze ich wysłucha i będzie reprezentować interesy ucznia, będąc jednocześnie bezstronnym arbitrem.
 
Kandydaturę Pani Pauli Ameilian- Bagińskiej zaproponowała Młodzieżowa Rada Miejska, a w czerwcu podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, której przewodniczy Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki”, Radni ostatecznie zaakceptowali przepisy określające obowiązki rzecznika oraz pozytywnie ocenili kandydatkę na to stanowisko.
 
Wszelkie informacje  o zakresie działalności Pani Pauli Ameilian- Bagińskiej wraz z kontaktem zostaną udostępnione w terminie późniejszym.