Silny głos samorządowców północno wschodniej Polski w sprawie budowy drogi ekspresowej łączącej Augustów z Białymstokiem został wyrażony podczas spotkania na konferencji prasowej, która odbyła się 10 sierpnia 2022 r. w Sztabinie. 39 samorządowców opowiedziało się za przyjęciem do realizacji tzw. wariantu nr 4 planowanej trasy Via Carpatia.

Wariant ten został wskazany jako najkorzystniejszy przez specjalistów opracowujących na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wielokryterialne „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe drogi krajowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz Raczki – Knyszyn (wariant alternatywny)”.

Podczas wydarzenia samorządowcy po raz kolejny przedstawili swoje argumenty świadczące o słuszności tego wariantu. Podniesione zostały kwestie komunikacji, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju kraju. Obszerne stanowisko na piśmie, podpisane zostało przez 39 samorządowców z regionu. Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, który koordynował zbieranie podpisów samorządowców pod niniejszym wystąpieniem, podkreślił tego dnia ponownie absolutną niezbędność tego połączenia komunikacyjnego dla przyszłego rozwoju północno wschodniej części naszego kraju.

Argumentem, którego przy okazji dyskusji na temat dróg w tej części kraju nie można było pominąć, była kwestia „przesmyku suwalskiego”, który w aktualnej sytuacji geopolitycznej stał się ponownie przedmiotem dyskusji i niepokoju mieszkańców. Samorządowcy w swoim wystąpieniu wskazują, że scenariusze, przewidujące budowę drogi ekspresowej między miastami województwa Warmińsko-Mazurskiego a Białymstokiem, zbliżają nas niebezpiecznie do realizacji rosyjskiego pomysłu budowy korytarza drogowego między Federacją Rosyjską a Białorusią. Realizacja takiego scenariusza stoi w sprzeczności z interesem naszego kraju. Jest to także  koncepcja groźna militarnie i gospodarczo, podnosząca znacznie zagrożenie w regionie.

Wspólne stanowisko wszystkich samorządowców północno – wschodniej części województwa podlaskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku BiałystokAugustów po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8, zostanie przekazane Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów, Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu – Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, Panu Andrzejowi Adamczykowi – Ministrowi Infrastruktury, Panu Jarosławowi Zielińskiemu – Posłowi na Sejm RP, Przewodniczącemu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

zdjęcia:
Polskie Radio Białystok
Marcin Kapuściński