Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk