Tradycją jest, że kilka razy w roku Prezydent Suwałk wręcza medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą w związku 50 lat. Odbywa się to zawsze za zgodą i akceptacją osób, które mogą poszczycić się takim stażem w małżeństwie.

Dlatego też zachęcamy same pary lub ich rodziny z Suwałk by zgłosiły ten fakt do 31 stycznia 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach.

- Chcąc uhonorować pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta Suwałk, które wspólnie przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat zamierzam wyjść z inicjatywą wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Potwierdzenia można dokonać kontaktując się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleną Puczyłowską tel. 87 562 80 16 lub osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pokój nr 15 (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu.  

Planowana uroczystość wręczenie medali odbędzie się w drugiej połowie 2023 roku.