RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

23 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki. Przebudowa została zrealizowana w ramach zadania "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki". Współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – (edycja pierwsza).

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, przedstawiciele Powiatu Suwalskiego - gospodarze uroczystości: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Dziatkowski, Zarząd Powiatu: Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Wicestarosta Artur Łuniewski, członek zarządu Andrzej Chlebus, radny Rady Powiatu w Suwałkach Stefan Biłda oraz samorządowcy z terenu powiatu suwalskiego: wójt gminy Raczki Andrzej Szymulewski - współgospodarz wydarzenia, wójtowie gmin Powiatu Suwalskiego, radni Rady Gminy w Raczkach oraz sołtysi i mieszkańcy. W uroczystości wzięli również udział Komendant Miejski PSP w Suwałkach Arkadiusz Buchowski oraz szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach Jarosław Kowalewski.

Wykonawcą robót była firma Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Kontrakt na kwotę 4 099 899,00 zł brutto, dzięki dobrej organizacji pracy i sprzyjającym warunkom atmosferycznym zrealizowany został przed terminem. Prace na całym realizowanym odcinku, tj. 3.97 km odebrano bez zastrzeżeń.
Podczas przebudowy drogi wykonawca dokonał ułożenia nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, a następnie ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Uzupełniono również pobocza mieszanką kruszywową.

Zrealizowane prace w sposób istotny podniosły bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. Jest to kolejna droga na liście koniecznych do realizacji remontów i przebudów, którą dzięki środkom Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych udało się bez przeszkód wykonać. Niebawem powiadomimy Państwa o kolejnych inwestycjach drogowych, które oficjalnie zostaną oddane do użytkowania.