2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP święto, ma popularyzować wiedzę o symbolach narodowych, polskiej historii i tożsamości. Niech polskie flagi w tym dniu zdobią nasze domy, place i ulice, niech pozwolą nam poczuć dumę z  naszych przodków. Niech rozbudzą w naszych sercach miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej zwłaszcza teraz w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.
Wywieśmy w tym dniu flagę, w ten prosty  i czytelny sposób damy sygnał, że się z tym identyfikujemy.
Jednocześnie przypominamy również iż na stronie internetowej MSWiA znajduje się miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.