Pierwsza w tym roku żołnierska przysięga ochotników
Nowa fala patriotyzmu zawitała do Suwałk - młodzi ochotnicy złożyli przysięgę wojskową. To nie tylko ważny dzień dla nich, ale też dla całego miasta, które z dumą patrzy na swoich nowych obrońców.
  • 53 ochotników z różnych zakątków Polski złożyło przysięgę w 14 Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Wśród gości uroczystości znalazły się autorytety miasta i przedstawiciele różnych instytucji.
  • Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, wyraził nadzieję na długotrwałe związki ochotników z miastem.
  • Zwieńczenie 4-tygodniowego szkolenia podstawowego i zapowiedź dalszego rozwijania umiejętności na kursie specjalistycznym.

W Suwałkach, znanych z patriotycznego ducha i silnych tradycji wojskowych, miniona sobota była dniem pełnym podniosłych emocji. Młodzi ludzie, decydując się na dobrowolną służbę, wyrazili gotowość do poświęceń na rzecz obronności kraju.

Przy okazji tej doniosłej chwili, nie zabrakło słów uznania od lokalnych władz. "W imieniu lokalnej społeczności miasta Suwałki oraz licznie zgromadzonych samorządowców chciałbym podziękować za postawę przepełnioną patriotyzmem i podjęcie decyzji o wstąpieniu do wojska. Cieszymy się, że tego wojska jest w Suwałkach i obszarze tzw. Przesmyku Suwalskiego coraz więcej. Radujemy się także tym, że w celu odbycia przeszkolenia podstawowego przyjeżdża do naszego miasta coraz więcej osób z zewnątrz. Mamy nadzieję, że część z nich na stałe pozostanie w naszym mieście, jako punkcie pełnienia służby wojskowej – podkreślił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Dla uczestników przysięgi, był to finał intensywnego miesiąca, ale jednocześnie początek nowego rozdziału w życiu, pełnego wyzwań i możliwości rozwoju. Szczególnie wyróżniający się ochotnicy otrzymali listy gratulacyjne, co było nie tylko dowodem uznania, ale również motywacją do dalszego doskonalenia.

Ochotnicy, zobowiązując się bronić niepodległości i granic Polski, stają się częścią wielkiej tradycji wojskowej naszego kraju. Ich postawa i decyzja o wstąpieniu do wojska ma ogromne znaczenie nie tylko dla nich samych, ale także dla bezpieczeństwa całej Rzeczypospolitej.

Oprócz znaczenia ceremonii dla samych żołnierzy i ich rodzin, jest to także wydarzenie ważne dla społeczności lokalnej. Pojawienie się nowych ochotników w Suwałkach może stanowić początek nowych, trwałych więzi i współpracy, a także być impulsem do dalszego zwiększania obecności wojska w regionie, co jest szczególnie ważne na tle strategicznego położenia miasta.

Zakończenie szkolenia podstawowego i przysięga to dopiero początek drogi dla tych młodych żołnierzy. Przed nimi jeszcze 11 miesięcy kursu specjalistycznego, który przygotuje ich do pełnienia służby na jeszcze wyższym poziomie. W tym roku w Pułku planowane jest odbycie kolejnych 6 turnusów szkolenia podstawowego, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu służbą wojskową wśród młodych Polaków.


Urząd Miejski w Suwałkach