1 marca uczcimy pamięć Żołnierzy Wyklętych – bohaterów niezłomnych
W dniu 1 marca nasza społeczność ponownie zjednoczy się, by uczcić odwagę i poświęcenie żołnierzy niezłomnych, którzy w latach 1945-1956 z narażeniem życia stawiali czoła sowietyzacji Polski. W obliczu współczesnych konfliktów, pamięć o tych, którzy walczyli za naszą wolność, nabiera szczególnej wagi.
  1. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
  2. Upamiętniamy bohaterów antykomunistycznego podziemia działających w latach 1945-1956.
  3. Żołnierze ci walczyli przeciwko sowietyzacji Polski, inspirując późniejsze pokolenia, w tym uczestników poznańskiego czerwca oraz Solidarności.
  4. W kontekście obecnych konfliktów, jak agresja Rosji na Ukrainę, pamięć o Żołnierzach Wyklętych zyskuje na znaczeniu.

W naszym pamiętnym dniu, kiedy to składamy hołd niesłabnącej sile ducha i niezłomnej woli wolności Żołnierzy Wyklętych, ich dziedzictwo jawi się jako nieustające przypomnienie o cenie wolności. Ich bohaterska postawa, walcząca z niesprawiedliwością i opresją sowietyzacji, do dziś jest źródłem inspiracji dla obrońców demokracji. W obecnym czasie, gdy obserwujemy tragiczne wydarzenia na Ukrainie, odwaga Żołnierzy Wyklętych przemawia do nas z jeszcze większą mocą, przypominając, że walka o wolność i godność jest wartością ponadczasową.

To właśnie dzięki nim, ich niezłomnej walce i nieprzejednanej postawie wobec sowietyzacji, możemy czerpać nauki dla przyszłych pokoleń. Bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych nie tylko stanowiło fundament dla późniejszych ruchów oporu, takich jak poznański czerwiec czy Solidarność, ale również uczyniło ich symbolami nieugiętości i patriotyzmu. W dniu, gdy oddajemy im cześć, przypominamy sobie o wartościach, które są niezbędne do obrony suwerenności i niezależności naszego narodu.

W obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odnajdujemy także moment na refleksję nad współczesnymi wyzwaniami, przed którymi stoi nasza ojczyzna i świat. Przywołując pamięć o tych, którzy z narażeniem własnego życia bronili wolności Polski, stajemy razem w obronie wartości, które są dziś zagrożone. Jest to przesłanie zarówno przypominające o przeszłości, jak i wskazujące drogę na przyszłość - drogę nieustannej czujności i gotowości do obrony demokracji.


Starostwo Powiatowe w Suwałkach