UM Suwałki: 35 lat z patronem Włodzimierzem Puchalskim w SP nr 9
W sercu naszego miasta, Szkoła Podstawowa nr 9 świętowała w piątek niezwykły jubileusz – 35 lat patronatu Włodzimierza Puchalskiego, wybitnego miłośnika i obserwatora przyrody. Wydarzenie to było doskonałą okazją nie tylko do uczczenia pamięci patrona, ale również do przypomnienia sobie i młodszym pokoleniom o jego niezwykłym wkładzie w rozwój fotografii przyrodniczej i ochrony dzikiej fauny.
  1. Szkoła Podstawowa nr 9 obchodziła 35. rocznicę nadania imienia Włodzimierza Puchalskiego.
  2. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, wziął udział w uroczystościach.
  3. Włodzimierz Puchalski, patron szkoły, był znanym fotografem przyrody, myśliwym i reżyserem.
  4. Szkolna społeczność liczy obecnie 433 uczniów, kształcących się w 19 oddziałach.

W środowisku lokalnym panuje powszechne przekonanie, że postaci takie jak Włodzimierz Puchalski zasługują na pamięć i uznanie nie tylko ze względu na ich osiągnięcia, ale również ze względu na wartości, które promowali. Jego pasja do przyrody, zdeterminowane dążenie do celu pomimo przeciwności losu, jakim był daltonizm, a także nieustanne poszukiwanie piękna w otaczającym nas świecie, stanowią inspirację dla wielu osób.

W kontekście obchodów, warto przytoczyć, że Włodzimierz Puchalski był nie tylko wybitnym fotografem, ale również człowiekiem, który całym sercem oddał się swojej pasji – obserwacji i dokumentowaniu dzikiej przyrody. Jego prace, nagradzane nie tylko w Polsce, ale i na międzynarodowych festiwalach filmowych, do dziś budzą podziw i są nieocenionym wkładem w dziedzinie dokumentacji przyrodniczej.

Spotkanie zorganizowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 9 było nie tylko okazją do wspomnień i refleksji nad dorobkiem Włodzimierza Puchalskiego, ale również ważnym przesłaniem dla młodszych pokoleń. Uświadamia ono, jak ważne jest rozwijanie własnych pasji, szacunek dla natury i odpowiedzialność za naszą planetę. W kontekście tego wydarzenia, społeczność szkolna pokazała, że pamięć o Włodzimierzu Puchalskim jest żywa i będzie przekazywana kolejnym pokoleniom jako przykład wartościowego życia w harmonii z naturą.

Uroczystość ta stanowiła nie tylko hołd dla patrona szkoły, ale również przypomnienie o konieczności dbania o nasze naturalne dziedzictwo i inspirację dla młodych ludzi, by podążali ścieżkami swoich pasji, tak jak kiedyś zrobił to Włodzimierz Puchalski.


Według informacji z: UM Suwałki