Starostwo Powiatowe w Suwałkach ogłasza nowe inwestycje drogowe
W najbliższych miesiącach nasze drogi przejdą prawdziwą metamorfozę. Dzięki nowym umowom podpisanym przez Zarząd Powiatu, mieszkańcy mogą spodziewać się znaczących ulepszeń w infrastrukturze drogowej, co z pewnością wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżowania.
  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1096B w Przerośli zakończy się w ciągu 250 dni, z budżetem ponad 1,9 mln zł.
  2. Modernizacja sieci dróg powiatowych w Gminie Szypliszki, z realizacją w 180 dni i kosztem około 1,76 mln zł.
  3. Remont drogi powiatowej nr 1147B, z planowanym zakończeniem prac po 180 dniach i wydatkami na poziomie prawie 800 tys. zł.
  4. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi nr 1122B, z inwestycją wynoszącą ponad 4 mln zł.

W ostatnich dniach, Zarząd Powiatu, w osobach Starosty Witolda Kowalewskiego oraz Wicestarosty Artura Łuniewskiego, oficjalnie potwierdził rozpoczęcie kilku kluczowych projektów drogowych. W obecności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Zbigniewa Kleszczewskiego, podpisano umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowe S.A. oraz EKODROM Sp. z o.o., co jest sygnałem do rozpoczęcia prac nad ulepszeniem lokalnej infrastruktury drogowej.

Projekty te obejmują zarówno przebudowę, jak i modernizację kluczowych odcinków drogowych, co ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, ale również znaczące ułatwienie codziennej komunikacji. Inwestycje te są finansowane z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, a także z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, co podkreśla ich znaczenie dla rozwoju regionu.

Warto podkreślić, że wszystkie projekty mają zostać zrealizowane w stosunkowo krótkim czasie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców oczekujących na szybkie i konkretne zmiany. Znaczące inwestycje drogowe, takie jak te, wpływają nie tylko na jakość życia lokalnej społeczności, ale również przyczyniają się do rozwoju gospodarczego całego regionu, poprawiając dostępność i mobilność.

Podjęte działania są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy od dawna oczekiwali na modernizację i remonty dróg. Dzięki tym projektom, podróżowanie po powiecie stanie się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, co z pewnością zostanie pozytywnie odebrane przez społeczność.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Suwałkach