PSP Suwałki: Wyniki III i IV etapu naboru do służby opublikowane
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zakończyła kolejne etapy naboru do służby. Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego zostały już ogłoszone, a zainteresowani kandydaci mogą teraz poznać swoje wyniki. Przedstawiamy szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji oraz wyniki poszczególnych etapów.

Przebieg III etapu rekrutacji

Trzeci etap rekrutacji do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach obejmował szereg testów sprawnościowych, które miały na celu ocenę fizycznej gotowości kandydatów. Przyszli strażacy musieli wykazać się nie tylko siłą i wytrzymałością, ale także zręcznością oraz umiejętnością pracy w zespole. Testy te są kluczowe dla oceny, czy kandydaci są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przed strażakami podczas codziennych akcji ratowniczych.

Wyniki IV etapu naboru

Czwarty etap postępowania kwalifikacyjnego skupiał się na testach wiedzy teoretycznej oraz rozmowach kwalifikacyjnych. Kandydaci musieli wykazać się znajomością przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także umiejętnościami logicznego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Rozmowy kwalifikacyjne miały na celu ocenę motywacji oraz predyspozycji osobowościowych kandydatów do pracy w straży pożarnej.

Ogłoszenie wyników

Wyniki obu etapów zostały już opublikowane. Kandydaci mogą zapoznać się z nimi na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Dla wielu przyszłych strażaków jest to kluczowy moment w ich karierze zawodowej, gdyż pozytywne przejście tych etapów otwiera drzwi do dalszego szkolenia i ostatecznego wstąpienia do służby.

Co dalej dla kandydatów?

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez wszystkie etapy rekrutacji, zostaną zaproszeni na dalsze szkolenia i przygotowania. Te ostatnie etapy mają na celu ostateczne przygotowanie ich do pełnienia obowiązków strażaka. Szkolenia obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, w tym symulacje akcji ratowniczych i ćwiczenia z użyciem sprzętu pożarniczego.

Rekrutacja do straży pożarnej to proces wymagający zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Kandydaci muszą wykazać się nie tylko odpowiednimi umiejętnościami, ale także determinacją i chęcią niesienia pomocy innym. Gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli przez te etapy i życzymy powodzenia w dalszych krokach na drodze do zostania strażakiem.


Opierając się na: Straż Pożarna w Suwałkach