Kolejne spotkanie konsultacyjne ws. Mediateki w lipcu
Wczorajsze spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Mediateki przyciągnęło wielu zainteresowanych mieszkańców. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita była miejscem, gdzie odbyła się trzecia już dyskusja na ten temat. Kolejne spotkanie planowane jest na lipiec, co daje jeszcze więcej okazji do zaangażowania się w rozwój tej inicjatywy.

Trzecie spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 4

Wczoraj, 20 czerwca 2024 roku o godzinie 16:30, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita odbyło się trzecie spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Mediateki. Wydarzenie to przyciągnęło licznych mieszkańców zainteresowanych przyszłością tej inicjatywy.

Zaangażowanie mieszkańców w projekt Mediateki

Spotkanie było okazją do przedstawienia szczegółów projektu oraz odpowiedzi na pytania mieszkańców. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z planami oraz wyrażenia swoich opinii i sugestii. Organizatorzy podziękowali za obecność i aktywne uczestnictwo, co świadczy o dużym zainteresowaniu społeczności lokalnej tym projektem.

Przyszłe plany i kolejne spotkanie w lipcu

Podczas spotkania zapowiedziano, że kolejna sesja konsultacyjna odbędzie się w lipcu bieżącego roku. Będzie to kolejna okazja dla mieszkańców do zapoznania się z postępami prac nad Mediateką oraz do wniesienia swoich uwag i propozycji. Organizatorzy zachęcają do aktywnego udziału, podkreślając, że każda opinia ma znaczenie.

Znaczenie projektu Mediateki dla lokalnej społeczności

Projekt Mediateki ma na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki, pracy i relaksu, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Inicjatywa ta ma potencjał, aby stać się ważnym elementem życia kulturalnego i edukacyjnego naszej społeczności. Dlatego tak istotne jest, aby mieszkańcy mieli możliwość wpływu na kształt i funkcjonowanie tego miejsca.

Pełne informacje na temat projektu oraz zaplanowanych konsultacji można znaleźć na stronie internetowej organizatora. Zachęcamy wszystkich do śledzenia kolejnych etapów tego ważnego przedsięwzięcia i aktywnego uczestnictwa w jego realizacji.


Na podst. Urząd Miejski Suwałki