Matury 2024: Suwalskie licea z imponującymi wynikami
Uczniowie suwalskich szkół ponadpodstawowych poznali swoje wyniki matur. Najlepsze rezultaty osiągnęli absolwenci I, II i III Liceum Ogólnokształcącego. Średnia z matur w Suwałkach jest porównywalna z wynikami na poziomie województwa oraz całego kraju. W artykule przyjrzymy się szczegółowo, jak wypadły poszczególne szkoły i jakie są wyniki w kontekście regionalnym.

Wyniki matur w suwalskich liceach – imponujące osiągnięcia uczniów

Tegoroczna matura przyniosła wiele powodów do dumy dla suwalskich licealistów. Spośród 626 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym, najlepsi okazali się absolwenci trzech suwalskich liceów: I, II oraz III Liceum Ogólnokształcącego. To właśnie oni osiągnęli najwyższe wyniki w kluczowych przedmiotach.

Najlepszy wynik z języka polskiego uzyskali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, osiągając średnią 75%. Z kolei najwyższy wynik z matematyki przypadł uczniom II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego, którzy zdobyli średnio 81%. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego mogą pochwalić się najwyższym wynikiem z języka angielskiego – 90%.

Średnie wyniki matur w Suwałkach na tle regionu i kraju

Średnie wyniki matur w Suwałkach prezentują się solidnie na tle innych miast oraz całego województwa. Średni wynik z języka polskiego wyniósł 63%, co jest porównywalne z wynikami w Miastach Łomża (64%) i Białystok (60%), a także wyższym niż średnia wojewódzka (58%) i krajowa (61%).

W matematyce suwalscy uczniowie osiągnęli średnio 62%. Dla porównania, w Miastach Łomża i Białystok wyniki te wyniosły odpowiednio 66% i 68%, podczas gdy średnia wojewódzka i krajowa wyniosła 63%. Z kolei w języku angielskim suwalscy maturzyści osiągnęli średnio 76%, co jest wynikiem identycznym jak średnia wojewódzka i wyniki w Miastach Łomża, ale nieco niższym niż w Białymstoku (80%) i kraju (78%).

Perspektywy na przyszłość – co mówią wyniki matur?

Analizując wyniki matur w Suwałkach, można zauważyć, że suwalskie szkoły utrzymują wysoki poziom edukacji i są w stanie konkurować z innymi miastami w regionie. Wyniki te są nie tylko dowodem na ciężką pracę uczniów, ale również na zaangażowanie nauczycieli i całej społeczności szkolnej w proces edukacyjny.

Wyniki matur są istotnym wskaźnikiem jakości edukacji w danym regionie. W Suwałkach, gdzie średnie wyniki są porównywalne lub wyższe niż w innych miastach i regionach, jest to powód do dumy i motywacja do dalszego rozwijania oferty edukacyjnej. Dobre wyniki matur mogą również przyciągać nowych uczniów i rodziny, które poszukują wysokiej jakości edukacji dla swoich dzieci.

Rokroczne analizy wyników matur pozwalają na identyfikowanie mocnych stron oraz obszarów do poprawy, co jest kluczowe dla dalszego doskonalenia systemu edukacji w naszym mieście.


Źródło: Urząd Miejski w Suwałkach